این ترفند با استفاده از تلگرام صورت میگیره!laugh

در تلگرام به این ربات مراجعه کنید و بهش لینک مورد نظر در اینستاگرام رو برای ربات ارسال کنید براتون عکس و متن رو ارسال می کنه

@Instasave_bot